blooming-beach-club-bergen-aan-zee.jpg

blooming beach club

Het perfecte strandfeest in Bergen aan Zee. Volgende editie: vrijdag 5 augustus

het perfecte strandfeest

Zand in je haren en een drankje in je hand.
De DJ draait deuntjes terwijl jij dansend de zon in de zee ziet zakken.
Dit is het perfecte strandfeest bij blooming beach in Bergen aan Zee.
En jij bent uitgenodigd. 

volgende editie: vrijdag 5 augustus

Michel de Hey
Nanna Ose
Joëlla Jackson

ticketsklik hier
tijden: 17:00 - 23:00 uur
locatie: blooming beach, Parkweg 37 Bergen aan Zee
leeftijd: 21+

volg @bloomingbeachclub voor alle laatste info!
Facebook // Instagram

beach club bergen aan zee 2.jpg
beach-club-6-mei-(4).jpg
beach-club-6-mei-(3).jpg

 Huisregels blooming beach club:

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart u kennis te hebben genomen van de huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 2. Eenieder is verplicht om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 3. Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich mee te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapen en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 4. Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt.
  • De bezoeker jonger is dan 21 jaar oud.
  • Men op enige wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein.
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers
 6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 7. Het is niet toegestaan om binnen te roken.
 8. Indien de bezoeker zich niet houdt aan de huisregels zal hij/zij worden verwijderd.
 9. De evenementenorganisatie, de eigenaar van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 10. Alle schade gemaakt aan het paviljoen, het interieur of andere eigendommen van de organisatie wordt verhaald bij de maker van de schade.
 11. Motor- en voetbalclubs in fullcolour worden geweigerd.
 12. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
 13. U kunt om uw legitimatie worden gevraagd. Bezoekers dienen 21 jaar en ouder te zijn. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
 14. Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd. 
 15. Zodra het evenement is afgelopen dient elke gast het paviljoen en het strand direct te verlaten.
 16. Wat mag er verder niet mee naar binnen?
  • Alle zelf meegebracht consumpties
  • Paraplu’s dienen opgeborgen te worden in gardrobe.
  • Vloeistoffen zoals water, parfum, deodorant, shampoo.
  • Cannabis, hasj of voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 17. Consumpties mogen alleen op evenemententerrein genuttigd worden.
 18. U dient te alle tijde de orders van het personeel en veiligheidsinstanties op te volgen.