de museumkamer-2.jpg

de Museumkamer

het blooming verhaal in beeld en geluid

In 2020 bestond Stichting blooming 75 jaar. In gelegenheid van dit jubileum is de Museumkamer ontworpen. In deze kamer wordt het verhaal van blooming in beeld en geluid tot leven gebracht. 

We starten in 1641 met Anthonius Studler van Zurck die verantwoordelijk is voor de bouw van ons Landgoed Het Hof. Via de familie van Reenen, generaties lang zeer belangrijk voor Bergen, en de familie Willekes MacDonald, verantwoordelijk voor de fundatie van ons huidige hotel, gaan we via de Volkshogeschool naar blooming.

De Museumkamer is een overzicht van blooming van toen tot nu. Kom kijken, luisteren en genieten van de mooie verhalen die onze historie met zich meebrengt. 

beleef de verhalen van blooming in beeld en geluid in onze museumkamer

De Museumkamer is elke dag open van 07:00 tot 23:00 uur en vrij toegankelijk. U vindt de museumkamer tegen over de receptie, naast de hoofdingang van blooming hotel.

demuseumkamer01.jpg
demuseumkamer03.jpg
demuseumkamer02.jpg

het verhaal

1641

Het Hof, zoals we het nu kennen, is in 1641 door Jhr. Anthonis Studler van Zurck, een rijke koopman van Zwitserse afkomst gerealiseerd. Op oude tekeningen en ontwerpen is te zien hoe zijn vorstelijke woning met tuin en bos had moeten worden. Het hoofdgebouw met middengevel is er nooit gekomen, maar wel de westvleugel met stallen en een koetshuis en de oostvleugel als woongedeelte. De westvleugel is al lang afgebroken, de oostvleugel is de kern van wat we nu als Het Hof kennen..

achtergrond-het-hof.jpg
landgoed het hof bergen noord holland.jpg

1851

In 1851 kocht Jacobus Henricus van Reenen Bergen voor ƒ150.000. Nadat van Reenen Het Hof grondig restaureerde tot zijn huidige vorm vestigde hij zich er samen met zijn echtgenoot Jonkvrouw Wilhelmina Rendorp van Marquette.  Een eeuw lang bleef Het Hof in het bezit van de van Reenens. 

1945

Vlak na de oorlog begon in Landgoed Het Hof en De Zandhoeve (voorganger van blooming hotel) een Volkshogeschool om mensen nieuwe perspectieven voor de toekomst te bieden. Kennis en vaardigheden werden gedeeld waardoor mensen en bedrijven weer vertrouwen kregen. Nieuwe organisaties en (kunst)stromingen bloeiden op..

volkshogeschool Bergen noord holland.jpg
volkshogeschool jaren 70 bergen.jpg

1960 - 2002

In het midden van de jaren ’60 groeide de Volkshogeschool Bergen door naar een professioneel trainings- en adviesbureau. De Volkshogeschool, inmiddels omgedoopt tot VHS Bergen, hield haar  kernwaarden hoog. Je werd uitgedaagd tot bloei te komen, op sociaal, cultureel, mentaal, creatief, spiritueel en fysiek vlak. Langzamerhand groeide VHS Bergen uit tot een plek waar leren en logeren samen kwam.

2002 - heden

In 2002 verandert de naam 'VHS Bergen' in blooming. blooming  wordt geschreven met een kleine letter ‘b’ om te benadrukken dat het een werkwoord betreft: het groeien en bloeien van mensen en organisaties. Inspiratie, ontspanning, ontwikkeling en groei zijn 71 jaar na de start nog steeds de kernbegrippen van blooming.

blooming beschikt over een prachtige omgeving en biedt diensten die je in een toestand van bloei, kracht en daardoor ongekende mogelijkheden in jezelf brengt.

blooming hotel in Bergen

Bent u geïnteresseerd in de hele blooming history?
Bezoek dan onze museumkamer en beleef ons verhaal in beeld en geluid.