geschiedenis blooming

blooming geschiedenis

gebouwd op de grondvesten van de volkshogeschool

anno 1946

blooming kent een lange geschiedenis. Vlak na de oorlog begon in het Noord-Hollandse Bergen een Volkshogeschool om mensen nieuwe perspectieven voor de toekomst te bieden. Kennis en vaardigheden werden gedeeld waardoor mensen en bedrijven weer vertrouwen kregen. Nieuwe organisaties en (kunst)stromingen bloeiden op. Voor het werk van de Volkshogeschool werden de gebouwen gebruikt die later blooming hotel en blooming landgoed Het Hof zouden gaan heten. In het midden van de jaren ’60 groeide de Volkshogeschool Bergen door naar een professioneel trainings- en adviesbureau.

Hoewel de markt in de jaren ’80 veranderde, hield de Volkshogeschool, inmiddels omgedoopt tot VHS Bergen, haar  kernwaarden hoog. Je werd uitgedaagd tot bloei te komen, op sociaal, cultureel, mentaal, creatief, spiritueel en fysiek vlak. Langzamerhand groeide VHS Bergen uit tot een plek waar leren en 

logeren samen kwam.

In 2002 is de naam blooming gekozen als passende naam voor haar kernwaarden. blooming  wordt geschreven met een kleine letter ‘b’ om te benadrukken dat het een werkwoord betreft: het groeien en bloeien van mensen en organisaties.

blooming is inmiddels doorgegroeid naar twee bloeiende locaties; blooming hotel (Bergen) en blooming landgoed het Hof (Bergen). Inspiratie, ontspanning, ontwikkeling en groei zijn 71 jaar na de start nog steeds de kernbegrippen van blooming.

blooming beschikt over een prachtige omgeving en biedt diensten die je in een toestand van bloei, kracht en daardoor ongekende mogelijkheden in jezelf brengt.

volkshogeschool bergen